Bränd av Manet? Lindring, Symtom och Vård

brännd av manet behandling

Vanliga symtom

När du blir bränd av en manet så kommer du att märka det.

När själva kontakten med maneten sker så kommer du att uppleva en brännande stickande känsla som sedan sitter i så länge manetens bränntrådar sitter kvar på din hud och inte avlägsnas.

Även efter att dessa trådar tagits bort kommer du att uppleva en hel del obehag.

Det känns ungefär som vilket brännsår som helst.

Det kommer att svida, kanske bränna något och kännas varmt och pulserande.

Många upplever också klåda runt det område där du blivit bränd.

När en person fått allvarliga och omfattande brännskador kan denna också uppleva ett visst illamående i samband med smärtan – detta är dock relativt ovanligt hos de som blivit brända av maneter i Sverige.

Så kan du behandla själv

Om du blivit bränd i Sverige behöver du sällan söka läkarvård utan kan själv behandla de skador som uppstått genom kontakten med maneten på egen hand.

Först och främst gäller såklart sunt förnuft.

Verkar personen som blivit bränd mycket smärtpåverkad eller medtagen kan det vara idé att kontakta sjukvården, om inte annat via rådgivningslinjer, för att få råd om hur man bör gå till väga.

Oftast går det dock att ta hand om skadan själv.

Rengör såret, försök att smärtlindra så gott det går med de medel som står dig till buds och se sedan till att vila så mycket du kan.

Vila hjälper kroppen att återhämta sig och kan också vara skönt efter att ha varit med om en otäck upplevelse som att bli bränd av en manet.

Börja med att ta bort trådarna

Det absolut första som du bör göra när du blivit bränd är att avlägsna eventuella trådar som fastnat i huden.

Detta kan göras på olika sätt beroende på hur hårt trådarna har bränt sig fast i din hud.

Prova inledningsvis med att skölja bort dem med vatten. Havsvatten är bättre än kranvatten då det senare kan utlösa en reaktion där trådarna frigör mer gift.

Kan du inte skölja bort trådarna kan du bli tvungen att skrapa bort dem.

Ta ett styvt föremål, utan vassa kanter, och prova att försiktigt skrapa bort bränntrådarna.

Det kan även fungera att dra bort trådarna med hjälp av kraftig tejp.

Försök aldrig gnugga bort trådarna med handduk då denna rörelse kan få fler celler i bränntrådarna att brista, vilket frigör mer gift och förvärrar symptomen.

Skölj med varmt vatten

När du blivit bränd av en manet är det alltså bra att skölja med vatten.

Även om det inte fungerar att skölja bort bränntrådarna kan vattenspolning hjälpa.

Efter att trådarna avlägsnats kan du nämligen använda dig av vatten för att lindra smärtan som brännsåret orsakar.

Spola helt enkelt det påverkade området med varmt vatten om du har mycket ont.

Det varma vattnet kan bidra till att lindra och i vissa fall till och med ta bort från skadan smärtan helt.

Detta är dock upp till den som bränt sig och huruvida varmt vatten hjälper brukar skilja sig från fall till fall.

För vissa fungerar det mycket bra då det lindrar smärtan betydligt, andra märker ingen skillnad alls.

Man får helt enkelt prova sig fram.

Du kan lindra smärtan med receptfria läkemedel

Att bli bränd av en manet orsakar ofta medelsvår till kraftig smärta beroende på hur allvarligt du blivit bränd.

Som tidigare nämnts gäller det främst att avlägsna resterna av maneten och rengöra såren.

Efter detta kan man övergå till smärtlindrande åtgärder om det skulle behövas.

Det brukar främst ske genom att man kyler ner det brända området för att lindra obehaget.

Är smärtan riktigt svår kan man behandla den skadade med receptfria smärtstillande mediciner.

Du kan till exempel ta smärtstillande tabletter som innehåller ibuprofen eller paracetamol.

Svider och kliar det brända området väldigt kan du smörja in det med krämer som innehåller det bedövande ämnet Lidokain.

Fråga efter dessa substanser på närmaste apotek så kan de hjälpa dig att hitta lämpliga läkemedel.

Hur man undviker att bli bränd

Bästa sättet att undvika att bli bränd av maneter är helt enkelt att inte vistas på platser där de finns.

Sök information av lokalbefolkning och medier om maneternas förekomst på den plats där du vill bada eller dyka.

Undvik att bada när det är mörkt eller i vatten där det är dålig sikt vilket kan göra det svårt att upptäcka maneterna.

Var extra försiktig om du badar när tidvattnet kommer in då detta ofta kan föra med sig maneterna in på grundare vatten.

Tycker du om att dyka kan det vara en bra idé att använda en våtdräkt som skydd när du dyker på platser där maneter är vanligt förekommande.

I allmänhet gäller det att vara uppmärksam och undvika maneter om man ser dem.

Det här kan vara bra att veta om maneter

När det kommer till maneter gäller det att vara lite påläst och veta vilka maneter som är farliga för dig och vilka som inte är det.

Detta gäller speciellt om du skall resa utomlands. Undersök vilka typer av maneter som kan finnas i haven dit du skall resa så att du kan vara uppmärksam på deras förekomst och undvika dem så gott det går.

Läs också på så att du vet hur du bör går till väga om du blir bränd och hur eventuella brännskador som orsakats av maneter behandlas på bästa sätt.

Det florerar en hel del osanna påståenden om hur man behandlar manetbrännsår – bland annat har det sagts att man skall urinera på skadan för att stilla smärtan.

Det är dock en myt och det hjälper inte alls.

Skillnaden mellan maneter i Sverige och utomlands

De maneter som finns i våra svenska hav är relativt ofarliga även om det kan göra ordentligt ont om du blir bränd.

Vanligast är öronmaneten som i sig är ofarlig då dess bränntrådar är för svaga för att skada oss människor så länge de inte träffar på extremt känsliga områden så som ögon eller läppar.

Maneter som du bör undvika är de röda och blåa brännmaneterna.

Dessa två kan orsaka en hel del smärta om de bränner dig men de orsakar inga livshotande skador.

I värsta fall gör det mycket ont och du kan bli illamående.

Utomlands är det en helt annan historia och i tropiska hav finns det maneter som kan vara mycket giftiga eller till och med dödliga för oss människor om vi kommer i kontakt med dem.

När bör man söka vård?

Om du blir bränd av en manet i Sverige är det oftast en ofarlig skada även om det gör ont och orsakar obehag.

Vanligast är att skadan självläker och inte kräver någon avancerad medicinsk behandling.

Skulle brännskadan vara mycket omfattande och smärtsam eller vara lokaliserad i eller runt ögonen kan det dock vara en god idé att söka läkarvård för att få hjälp.

Blir du däremot bränd av en manet i utlandet bör du alltid söka vård.

Eftersom du saknar lokalkännedom är det svårt att avgöra om maneten som bränt dig är farlig eller inte.

Uppsök läkare som kan bedöma skadan och ordinera rätt behandling.

På så sätt utsätter du dig dig inte för fara som kan resultera i bestående men – eller i värsta fall till och med död.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att det i de flesta fall inte föreligger någon direkt fara om du blir bränd av en manet, i alla fall inte så länge det sker i Sverige.

Är du utomlands är det en annan historia och du bör konsultera lokal läkarvård för att få en klar uppfattning om hur allvarligt läget är för att inte ta några risker.

Även om det inte är farligt att bli bränd bör du naturligtvis undvika maneter i största möjliga mån för att eliminera att problemet uppstår.

Skulle en situation där du blir bränd av en manet ändå uppstå är det bra att du har en någon sånär uppfattning om hur du bör behandla skadan för att minska lidandet och underlätta läkningen så mycket som möjligt.

Helena Månsson
Helena Månsson
är sedan över 30 år tillbaka utbildad av SHR (Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation) till hudvårdsterapeut & fotvårdsspecialist. Hon driver förutom Skinsa skönhetssalongen Helenas Fot & Skönhetsvård i Klippan.